Popis honitby ECCE HOMO

Honitba mysliveckého spolku ECCE HOMO přiléhá severně k městu Šternberk, jejíž středem protéká řeka Sitka.

Východní hranici honitby tvoří státní cesta (závodní trať Ecce Homo) směřující dále do vesnice Nové Dvorce.
Západní hranici tvoří státní cesta ze Šternberka do Chabičova.

Celková výměra honitby je 1226 Ha, z toho 947 Ha lesa, 251 Ha zemědělské půdy, 5 Ha vodní plochy a 23 Ha ostatních pozemků.

Honitba se nachází v nadmořské výšce 300 - 623 m n.m.

Hospodaříme se zvěří: srnčí, černá, mufloni, zvěř vysoká (procházející).

Orientační mapa honitby
Satelitní mapa honitby
Katastrální mapa honitby