Historie spolku Ecce Homo

Při novém rozdělování honiteb Lesů ČR v roce 1993 vznikla poprvé myšlenka vytvoření nové honitby, která kopírovala bývalé polesí Šternberk jako organizační jednotku téhož roku zaniklých Severomoravských státních lesů Krnov, lesního závodu Šternberk.

Myšlenka vznikla v hlavách pár bývalých lesníků, toho času penzistů, kteří v tomto lese dříve sloužili i provozovali myslivost.
Jejich snaha a úsilí bylo završeno vznikem úplně nového mysliveckého sdružení Ecce Homo, které vzniklo na ustavující členské schůzy 18. 6. 1993, konající se v restauraci Zlatý Muflon v Dolním Žlebu.
“ECCE HOMO - ECCE VENATOR”
ejhle člověk - ejhle myslivec

Zakládajících členů bylo 29 + 1 čestný člen. Jak šel čas, členská základna se měnila - někteří členové odcházeli, někteří kamarádi v zeleném bohužel zemřeli, jiní k nám zase přišli...

Protože zakládající členové byli z řad vysloužilých lesáků, vždy se v této honitbě dbalo na tradice, mysliveckou etiku a dodržování všech zásad slušných myslivců. Na těchto základech stojíme i dnes.

Za další zmínku stojí rok 2013 - nové nájemné období, kdy se nájem vyšplhal na odlišně vysokou částku a myslivecké sdružení Ecce Homo prošlo určitou obavou o existenci. Odstupem času jsme se s touto situací vypořádali a nyní již vše funguje, tak jak má.

1. 1. 2016, při změně nového občanského zákoníku, došlo ke změně názvu mysliveckého združení Ecce Homo na Myslivecký spolek Ecce Homo

Členové, kteří již bohužel nejsou mezi námi...

Macek Zbyněk člen od roku 1997 - 2020
Malének Zdeněk člen od roku 1993 - 2019
Škodová Blanka člen 1998 - 2014
Pavlík Stanislav člen 1993 - 1994
Melichar Vratislav člen 1993 - 1995
Krnošová Dagmar člen 1993 - 1995
Bruner Vladimír člen 1993 - 1995
Kohoutek Eduard člen 1993 - 1996
Smékal Pavel člen 1993 - 1997
Škarka Miroslav člen 1993 - 1997
Fuciman Jiří St. člen 1993 - 1998
Vyhlídal Karel člen 1993 - 1998
Kubík Miroslav člen 1993 - 2000
Falešník Tomáš člen 1993 - 2001
Čech Jaroslav člen 1993 -2002
Kolář Jiří člen 1993 - 2003
Balcárek Stanislav člen 1993 - 2003
Kaman Ladislav člen 1993 - 2003
Lacina Jan člen 1993 - 2003
Eliáš Jiří člen 1993 - 2004
Horák Martin člen 2001 - 2004
Falešník Vlastimil člen 1993 - 2006
Krnoš Stanislav člen 1993 - 2007
Škoda Petr člen 1998 - 2011
Síkora Libor člen 1999 - 2012?
Břečka František člen 2003 - 2012
Horák Zdeněk člen 1993 - 2013
Němec Petr člen 1993 - 2013
Hampl Rostislav člen 1993 - 2013
Mauer Milan člen 2007-2013
Krumnikl Svatopluk člen 2006 - 2013
Picek Bohuslav člen 2009 - 2013
Horák Miroslav člen 2010 - 2013
Liška Petr člen 2011 - 2013
Petržela Jiří člen 1997 - 2014
Motáň Vladimír člen 2001 - 2014
Hanuš Martin člen 2011 - 2014
Hornišer Milan člen 2014 - 2016
Pajk Josef člen 2003 - 2016
Doležal Jindřich člen 2014 - 2017

Jen pro porovnání, podívejte se, jak se lovilo v prvních pěti letech naší honitby:Užitková zvěř
rok srnčí vysoká mufloni černá zajíc bažant kachna
1993 24 2 3 7 27 0 7
1994 29 1 4 12 31 0 16
1995 20 4 4 7 34 8 5
1996 25 0 1 8 11 18 3
1997 28 0 1 3 2 14 6

Zvěř myslivosti škodící
rok toulaví psi kočky lišky kuny tchoř psík mýval. krkavcovití
1993 0 3 7 0 0 0 0
1994 2 6 6 0 0 0 0
1995 1 0 15 0 0 0 0
1996 1 4 7 3 0 0 0
1997 1 3 11 1 0 0 0