Platba členských příspěvků - bezhotovostní platba

OMS Olomouc

Vážené dámy, pánové, uživatelé honiteb,

 

v souvislosti s nouzovým stavem a nepříznivou situací s pandemii COVID -19 si vám dovoluji oznámit, že po dobu trvání nouzového stavu (tedy min do 3.11.) je provoz sekretariátu OMS Olomouc omezen jen na:

 - pondělí 8 - 16 hodin

 - středa 8 - 16 hodin.

 

Dovoluji si Vás požádat, abyste v maximální možné míře využili pro platbu členských příspěvků bezhotovostní platbu bankovním převodem.

Číslo účtu je:         1804719349/0800

variabilní symbol: vaše celé rodné číslo

 

Po připsáním platby vám průkazku s potvrzení pošleme na vaši adresu.

Prosí, abyste tento email a informaci přeposlali na všechny emailové adresy vašich členů ve vašich spolcích.

 

V případě dotazů či pomoci, je sekretariát k dispozici na tel  číslech:

Jiří Zbořil - jednatel 607 577 410

Monika Bauerová - asistentka 605 878 045

 

 

Současně stále platí, že výkon práva myslivosti není omezen. A to jak lov individuální, tak ani společný. Poslední leče či jiné shromažďování však již možné není.

 

 

Přeji hlavně zdraví, optimismus a myslivosti zdar v této nelehké době.

 

S pozdravem,

 

Jiří Zbořil 


Informace OMS Olomouc říjen 2020