Informace OMS 7.12.2019

RNDr. Jiří Zbořil Jednatel ČMMJ

Vážené kolegyně, kolegové, uživatelé honiteb, členové ČMMJ OMS Olomouc,

 

jak jsme Vás již dříve informovali, s účinností od 1.1. 2020 nabývá účinnosti vyhláška Ministerstva zemědělství o dobách lovu jednotlivých druhů zvěře (323/2019, kterou se mění 245/20020 Sb.)

Tato vyhláška bude platit až do 31.3.2025 a prodlužuje dobu lovu všech druhů naší spárkaté zvěře.

 

Vyhláška byla 6.12.2019 zveřejněna ve finální podobě, její znění zasíláme  v příloze.

 

Zásadní novinkou je skutečnost, že veškerou mladou zvěř do stáří 2 let (tedy mláďata, samice do 2 let - šmolky, a samce do dvou let ) bude možné lovit celoročně. 

U dospělé zvěře starší dvou let je doba prodloužena ... viz příloha.

 

Dovoluji si závěrem upozornit, že se nejedná o povinnost, ale pouze o možnost využit  v určitých lokalitách rozšířenou dobu lovu a snížit tak stavy spárkaté zvěře. 

 

Myslivosti zdar !

 

Jiří Zbořil

--
RNDr. Jiří Zbořil
Jednatel ČMMJ, z.s. OMS Olomouc


Informace OMS Olomouc prosinec 2019