Informace OMS 10.11.2019

Vážené kolegyně, kolegové, uživatelé honiteb,

 

dovoluji si vám zaslat několik důležitých informací a do začínající hlavní lovecké sezony přejeme mnoho zdaru a krásné myslivecké zážitky.

 

1) Oblast veterinární

 

Po jednání se Státní veterinární správou vám v příloze zasílám aktuální  a správnou žádanku pro laboratorní vyšetření vzorků černé zvěře na trichinelozu.

Do žádanky prosím uvádějte veškeré požadované údaje, zejména pak správné číslo honitby - jedná se o desetimístné číslo začínající písmeny CZ.

Správná čísla honiteb vám zasílám rovněž v příloze

2) Oblast legislativní

 

V souvislosti s kůrovcovou kalamitou a vysokými stavy spárkaté zvěře, jistě všichni vnímáte silnou diskusi kolem připravovaných legislativních změn. 

Jednak chystané novely zákona o myslivosti a jednak novely vyhlášky o dobách lovu.

Dne 14.11. pořádáme ve spolupráci s MZE pro zájemce seminář na tuto tématiku, jehož kapacita je již bohužel totálně naplněna.

Každopádně vás budeme o aktuálních verzích připravovaných změn pravidelně informovat a připravovat další školení.

 

V příloze zasílám připravený návrh změn v dobách lovu spárkaté zvěře, který by měl být účinný do 1.1.2020

3)  Plán akcí OMS Olomouc na rok 2020

 

V příloze vám zasíláme plán zatím známých akcí našeho spolku a regionu v roce 2020.

Detailnější informace poté obdržíte v tradičním tištěném Mysliveckém zpravodaji, jenž vám budeme zasílat před Vánocemi.

4) Zkoušky pro myslivecké hospodáře 2020

 

Náš OMS v roce 2020 plánuje otevřít kurz pro myslivecké hospodáře. Zájemci se mohou posílat přihlášky do konce února 2020  (přihláška v příloze)

 

5) Kurz pro střelecké rozhodčí 2020

 

Rádi bychom Vás informovali o konání Školení střeleckých rozhodčích, které střelecká komise ČMMJ plánuje v termínu 7. -8. 3. 2020.

Toto školení mělo proběhnout již v letošním roce, ale pro nedostatek zájemců bylo nakonec zrušeno.

Velmi Vás tedy tímto žádáme o spolupráci a zjištění výše zájmu o školení střeleckých rozhodčích v roce 2020 a předání

této informace. Zájemci,  ať  se prosím hlásí na náš email: omsolomocu@email.cz 

 

6) Myslivecké kalendáře 2020

 

Jako každoročně pro Vás máme k dispozci na sekretariátu OMS Olomouc tradiční stolní a nástěnné myslivecké kalendáře.

Stolní za 50 Kč

Nástěnný za 100 Kč

 

S pozdravem myslivosti zdar !

Jiří Zbořil 

 

RNDr. Jiří Zbořil
Jednatel ČMMJ, z.s. OMS Olomouc


Informace OMS Olomouc listopad 2019